Al-dente
Marszalka Józefa Pilsudskiego 30
Szczecin