Platek Centrum Stomatologia
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14
Szczecin